pik1

אודותינו

טוב לב קופת הצדקה במרכזית הוקמה לקראת שנת תשס"ו 2005

טוב לב קופת הצדקה הוקמה במטרה להיות אחיסמך לקשיי יום, עזר וסעד לנזקקים, להטות שכם למטים ליפול, לכלכל לסעד ולשקם עניים ואביונים, חולים, יתומים ואלמנות, בודדים וגלמודים.
העמותה ביססה את שמה הטוב על ידי פעילויות מגוונות הנעשות במסירות רבה, בנאמנות ובדבקות במטרה, וכל זה על ידי אנשים נאמנים ישרים וידועי שם, שהתמנו על ידי ראשי העמותה, רבנים ואנשי ציבור, המכוונים ומדריכים את פעילותיה.
במשך שנות קיומה הורחבו פעולות העמותה למימדים אדירים שאין להם אח ורע, עם עשרות מתנדבים, פעילי שטח, ופעילות רחבת היקף לאלפי משפחות.

תושבים רבים מכירים את הפעילות המבורכת של העמותה ובמקרה שיש צורך בעזרה יודע שיש לו אפשרות לפנות ולהיעזר, ועל כן הפניות רבות שמגיעות מרבנים, מנהלי בתי ספר, ראשי קהילות, מרכזי מתנ"סים, פעילים ופעילות חברתיות, עו"ס, אנשי ציבור, שכנים טובים, משפחה קרובה, וחברים.
כל פניה נבדקת לעומק בצנעה ובכבוד אנושי, ובאם מתבררת כנכונה, אנו משתדלים לתת מענה רחב היקף מכל מגוון האפשרויות של ברשותנו.

הנעזרים בעמותה הנם מכל החוגים ומכל העדות והמגזרים. פעילי העמותה העוסקים במלאכת הקודש נתקלים במראות מזעזעים של עוני ודלות הזועקים מקירות הבית, שאינם יכולים להעלות על הכתב ואינם ברי צילום מפני צנעת הפרט.  יום מידי יום למעלה ממאה איש קשיי יום וגלמודים המקבלים ארוחות בבית הכנסת, אורחים שעל ידי קופת הצדקה המרכזית, ברחוב ספיר 2, סועדים מידי יום למעלה ממאה איש קשיי יום וגלמודים המקבלים ארוחות דשנות ומזינות המוגשות בצורה מכובדת וברוחב לב. יום מידי יום למעלה ממאה אנשים, קשיי יום וגלמודים המקבלים ארוחות.
ניסיונם של פעילי השטח נותן מענה גם לניהול הבית בכלכלה נכונה בכדי לצאת ממעגלי התמיכה, להשתקם ולהתנהל בכבוד, מבלי להיות נטל על הציבור.

1300 משפחות נתמכות בקביעות ע"י העמותה במגוון פעילויות של חסד ועזרה למען הזולת.

שאיפתנו להקטין את מעגל הנתמכים, להביאם לחוף מבטחים ולהעצים את העזרה למשפחות שאין באפשרותם להגיע לביטחון תזונתי וכלכלי.

באתר זה נציג ככל האפשר מהעשייה המבורכת מהמעצמה החברתית של קופת הצדקה המרכזית.
העמותה מתנהלת בנאמנות ושקיפות מרבית, בפיקוח רבנים, אשי ציבור, רו"ח, עו"ד, ורשומה כעמותה עם ניהול תקין, עברה ביקורת עומק ללא רבב, והתרומות מוכרות לצרכי מס לסעיף 46א לפקודה.

●  קופת הצדקה המרכזית (ע"ר 580438190)
●  משרד רחוב לילנבלום 5 נתניה מיקוד 4241208
●  מען למכתבים: ת.ד. 166 נתניה מיקוד 4210101
●  טלפון משרד: 09-7749412 פקס: 072-2113048
●  מוקד 24 שעות 1800-26-26-66

פעילות העמותה:

הפעלת בתי תמחוי, חבילות מזון, חלוקה שבועית של ירקות ופירות, עזר לתינוק, ערכות חורף, תמיכה כלכלית לצרכים מיוחדים, חלוקת לחם וחלב, ערכות וציוד לבית הספר, ביגוד והנעלה, עזרה לחתן/כלה, מתנות לאביונים, קמחא דפסחא, מחלקת יד שניה ריהוט ומוצרי חשמל. כלכלה נכונה, בריאות מתוך שמחה, החזקת יתומים ואלמנות, מתן בסתר.