הכנסת כלה

kala-rashi

על הפעילות

במהלך כל ימות השנה, קופת הצדקה המרכזית, עוזרת בתמיכה מיוחדת לחתנים וכלות לקראת היום לו הם מצפים כל חייהם, יום חתונתם. עשרות רבות של פניות מתקבלות בארגון בבקשת עזרה של חתנים וכלות לפני יום חתונתם. הארגון מסייע במתן עזרה כספית, פריטי נדוניה, ואף את שמחת האירוסין אנו עורכים בבית התמחוי במידת הצורך.

הכנסת כלה היא מצווה חשובה

הכנסת כלה היא מצווה חשובה ועצומה, במיוחד חתנים וכלות יתומים.
אנו עוזרים במקרים של חתונות למשפחות חד הוריות, משפחות מצוקה והורים קשי יום ומקרים קשים נוספים.

יש לכם את הזכות להיות שותפים במצווה גדולה!

בזכות השתתפותכם במצווה זו, תבורכו בשפע רב ותזכו גם אתם להכניס את צאצאיכם תחת החופה בשמחה, בנחת וברווח.
כל תרומה תתקבל בברכה.

הכנסת כלה בסיכום:

הפעילות
תמיכה מיוחדת לחתנים וכלות ליום חתונתם.

העזרה
מתן עזרה כספית, פריטי נדוניה ואף עריכת שמחת האירוסין בבית התמחוי.

ניתן ל-
משפחות חד הוריות,משפחות במצוקה, הורים קשי יום וכו'.

הפניות
עשרות רבות של פניות

הזכות
להיות שותפים בהכנסת כלה או חתן ובניהם יתומים.

תמונות מהכנסת כלה

פעילויות נוספות