דרך נפלאה להנציח את שמו של יקירך
היא לעשות דבר טוב לעלוי נשמתו

דרך נפלאה להנציח את שמו של יקירך
היא לעשות דבר טוב לעלוי נשמתו

באפשרותכם לכבד את יקירכם ולהנציחם ביום הזיכרון.
מצאו את הדרך המתאימה לכם.

דוגמאות להנצחות