דרך נפלאה להנציח את שמו של יקירך
היא לעשות דבר טוב לעלוי נשמתו

דרך נפלאה להנציח את שמו של יקירך
היא לעשות דבר טוב לעלוי נשמתו

אנחנו מציעים לכם לכבד את יקירכם ולהנציח אותו ביום הזיכרון.
מצאו את הדרך המתאימה לכם.

דוגמאות להנצחות