מכתבי תודה

מכתבי תודה לקופת הצדקה המרכזית:

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

מכתבי תודה לתורמים:

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אתי יוזף מנהלת מחלקת התנדבות – עיריית נתניה.