מצוות 'מתנות לאביונים'

מצוות מתנות לאביונים היא המצווה העיקרית ביום פורים, נשים וגברים כאחד,

צריכים לתת לפחות שתי מתנות לשתי אביונים, המצווה חשובה מאוד, שפסק חז"ל מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח לרעהו, שאין שמחה גדולה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים.

יום הפורים הוא יום מיוחד לאביונים שמצפים לשעת קריאת המגילה כי יודעים שביום זה יזכו במתנה הגונה. מצווה מתנות לאביונים נוהגת דווקא ביום הפורים. בטוב לב- קופת הצדקה המרכזית, יחלקו את המתנות לאביונים בתרומות שנאספים בימים שלפני הפורים וביום הפורים, לאביונים  שמוכרים כקשיי יום מאוד.

מידי שנה מחלקים למאות משפחות מתנות הגונות בסכומים מכובדים שישמחו אותם ואת בני ביתם ביום הפורים וזוהי מצוות מתנות לאביונים בהידור.

מצוות נוספות ביום הפורים

מצוות 'משלוח מנות איש לרעהו'

טעם המצווה, כדי שיהיה לכל אחד אוכל לסעודת פורים וכדי להרבות אהבה וחיבה בעם ישראל, 'המשלוח מנות' צריך להיות דווקא מוצרי מזון ועדיף שיהיו ראויות למאכל לסעודה, טוב לב מחלקים  מידי שנה מאות משלוחי מנות למשפחות נצרכות, המשפחות שמקבלות זוכות להעשיר את סעודת פורים ביד רחבה ובנוסף מחלקים ממתקים שישמחו את הילדים.

מצוות 'זכר למחצית השקל'

כל אדם מישראל חייב לתת 'זכר למחצית השקל' הטעם הוא, כי בזמן שבית המקדש היה קיים, צריך לתת סכום כסף השווה לשני דינרים כסף, שהם משקל שלושה כסף, דהיינו תשעה גרם כסף טהור מזוקק, לפי מחיר הכסף הגולמי בזמנינו. ועל כן בכל שנה יש לברר את הסכום בשווי זה בשנת תשפ"ב הסכום 28 ש"ח.

סעודת פורים

טוב לב  מקיימת סעודת חג פורים כיד המלך ב'בית התמחוי' עבור סועדים גלמודים בודדים ונצרכים, ובזה מקיימים את עיקר המצווה לתת מאכלים לעניים שסועדים בפורים עצמו. וזכות גדולה להיות שותפים!

לקראת חג הפסח ניתן לתרום גם עבור מצוות קמחא דפסחא ישירות לנזקקים

תמחוי_800x418

תמונות מפורים ומתנות לאביונים

פעילויות נוספות