הכנסת כלה

על פני כל השנה קופת הצדקה המרכזית עוזרת בתמיכה מיוחדת לחתנים וכלות לקראת היום לו הם מצפים כל חייהם, יום חתונתם.
עשרות רבות של פניות מתקבלות בארגון בבקשת עזרה של חתנים וכלות לפני יום חתונתם. 
הארגון מסייע במתן עזרה כספית, פריטי נדוניה, ואף את שמחת האירוסין אנו עורכים בבית התמחוי במידת הצורך.

הכנסת כלה היא מצווה חשובה ועצומה במיוחד חתנים וכלות יתומים.
אנו עוזרים במקרים של חתונות למשפחות חד הוריות משפחות מצוקה והורים קשי יום, ועוד מקרים קשים שונים.
בזכות השתתפותכם במצווה זו תבורכו בשפע רב ותזכו גם אתם להכניס את צאצאיכם תחת החופה בשמחה בנחת וברווח.
כל תרומה תתקבל בברכה.

פעילויות נוספות