תמיכה כלכלית לצרכים מיוחדים

תמיכות כספיות

חלק בלתי נפרד מהפעולות החודשיות של העמותה, “מחלקת צרכים מיוחדים”.  לאחר שהגיעו למשרדי העמותה בקשות נואשות לעזרה כספית להצלת חיים מיידית בעקבות חולי וכדו’, הוחלט להקים פרוייקט זה בשם “בריאות מתוך שמחה” הנותן מענה למשפחות שנמצאות ליד מיטת אחד מבני משפחתם ואין באפשרותם לכלכל את בני ביתם בימים קשים אלו, על אף תשלומי הקופ”ח במגוון התוכניות ההורים היושבים ליד מיטת ילדהם אינם מתפרנסים בזמנים אלו נהיה אנחנו לעזר עבורם. גם משפחות עם מוגבלויות רפואיות נוספות הנצרכות להוצאות מיוחדות שאינם בסל הבריאות צריכים אנו ליתן את הדעת ולתת מענה שלא יפלו למקום אל חזור נתפלל לרפואתם ולהצלחת ולחזרתם למעגל העבודה ולימים תקינים.

כלכלה נבונה

חלקם של המשפחות המגיע למצוקות כלכליות נובע מאי ידע כיצד לעצב את הכנסות המשפחה, ולהשתמש בהם בצורה נכונה. לשם כך הכשירו בקופת הצדקה המרכזית, מספר מתנדבים שיתנו מענה וילמדו את המשפחות כיצד משתמשים עם ההכנסה הקיימת, או להגדיל אותה לפי צרכי המשפחה. בונים תוכנית הבראה כלכלית מבלי חריגות מיותרות. הפעילים מלווים את המשפחה מספר חודשים במטרה שבתקופה זו יצאו ממעגל העוני ויפרנסו את בני ביתם ללא צורך בעזרת הציבור.

לתת חכה ולא רק דגים