יפה לשמחות

יפה לשמחות הינו אחד מפרוייקטים של קופת הצדקה המרכזית טוב לב שנותנת מענה לכלל התושבים.
במגוון רחב של עזרה וסעד וגם להקל את מכל אדם את קושי פרנסתו ובמיוחד מזמני שמחות שההוצאות גבוהות.
על כן הוספנו נדבך של מרכזי שולחן ומתקנים לברים שיעשו את השמחה מכובדת ומיוחדת.

ניתן לקבל בתאום מראש במוקד 2613* שלוחה 7.